Ako odlíšiť dcérsku firmu
od nadnárodnej materskej spoločnosti?

Nemecký výrobca vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich má na Slovensku úspešnú dcérsku pobočku. Jungheinrich Slovensko je však oveľa viac než iba lokálne zastúpenie a servis, pretože vytvára vlastné originálne riešenia špecifické pre slovenský trh. Našou úlohou bolo odlíšiť a zdôrazniť autentickosť jej vlastných riešení.

Magritte realizácie pre OMS Obsah:
1. Katalóg Jungheinrich Slovensko
2. Koncept direct-mail kampane
3. Stratégia pre sociálne siete


1

Katalóg Jungheinrich Slovensko

Ako primárny nástoroj na komunikáciu vlastných riešení, služieb a produktov Jungheinrich Slovensko sme vytvorili tlačený a digitálny katalóg. Portfólio spoločnosti je v ňom rozdelené do troch základných kapitol: komplexnosť, kvalita a invencia. Na sprehľadnenie komunikácie text dopĺňajú infografiky, vlastné lokálne fotografie, tabuľky a flowchart.

Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko

Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko

Dva spôsoby čítania
Aby mohol čitateľ ľahšie získať všetky podstatné informácie, každý odstavec má vedľa vysadený stručný sumár jeho obsahu. Dokument sa tak dá čítať dvoma spôsobmi: zrýchlene po sumarizačných odsekoch alebo ako plnohodnotný plynulý text.

Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko

Iba informácie, ktoré potrebujem
Flowchart plní úlohu rýchlej selekcie relevantného obsahu. Čitateľa vedie podľa jeho skutočných potrieb a dostanú sa mu tak iba informácie, ktoré využije.

Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko
2

Koncept direct-mail kampane

Na pravidelnú komunikáciu originálnych riešení Jungheinrich Slovensko sme vytvorili koncept directmailovej kampane a periodického newsletteru. Definovali sme technické aj obsahové náležitosti, štruktúru a call to action prvok. Súčasťou je návod na jeho priebežné A/B testovanie, vyhodnotenie a generovanie obchodných príležitostí.

Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko
3

Stratégia pre sociálne siete

Ak má byť komunikácia priemyselnej b2b značky v sociálnych sieťach účinná a efektívna, s merateľným efektom pre obchod, je nevyhnutné zadefinovať jej internú stratégiu a plán. Pre Jungheinrich Slovensko sme vypracovali manuál komunikácie na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a v blogoch, vrátane ich marketingového prepojenia s ostatnými obchodnými nástrojmi, definovaním merateľnosti a procesmi na tvorbu leadov.

Realizácie Magritte pre Jungheinrich Slovensko