Ako odkomunikovať priemyselné
meracie systémy?

Pre spoločnosť NMS sme vytvorili viacero obchodných nástrojov, ktoré uľahčujú predaj a komunikáciu ich industriálnych meracích systémov. Spoločnosť ich používa na Slovensku aj v zahraničí, prevažne v Automotive a Aerospace segmente.

Magritte realizácie pre NMS Obsah:
1. Case study Volkswagen UP!
2. Prezentácia značky NMS
3. Direct mail kampaň
4. Merkantílie


1

Case study Volkswagen UP!

Spoločnosť NMS vyvinula systém, ktorý dokáže zmerať výrobne diely automobilov priamo na výrobnej linke vo výrobnom takte. Kontrola kvality sa tak presunula na úroveň jedného kusu, čo predstavuje revolúciu v automotive priemysle. Prvý automobil, ktorý bol počas výroby takto kompletne zmeraný, je Volkswagen UP!. Aby spoločnosť mohla efektívne odkomunikovať význam tohto projektu, pripravili sme prípadovú štúdiu, ktorá rekapituluje jeho priebeh a kľúčové momenty.

Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS

Magritte realizácie pre NMS

Zrýchlené čítanie
Červené čiary a červený podklad textu vedie zrak čitateľa po najdôležitejších bodoch. Preto stačí, ak si dokument iba krátko prelistuje a vďaka vizuálnemu vedeniu získa všetky podstatné informácie behom niekoľkých sekúnd.

Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS

Rozkladacia 3D infografika
3D model zmeraného automobilu a jeho súčasiastok slúži ako rekapitulácia kľúčových faktov na konci prípadovej štúdie. Rozsiahla schéma je vysadená cez dve strany, ktoré sú vložené do seba, aby sa nenarušil pôvodný formát. Každý meraný detail obsahuje podrobné informácie o rozsahu dielov a presnosti ich merania.

Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS

Anglicky a portugalsky: úspech aj v zahraničí
Pre marketingové potreby spoločnosti v nadnárodnom prostredí sme vytvorili anglickú a portugalskú mutáciu. Spätná väzba klienta je pozitívna: prípadová štúdia sa osvedčila ako efektívny obchodný nástroj nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

2

Prezentácia značky NMS

Ako základný marketingový nástroj pre prvý kontakt sme vytvorili prezentáciu značky a jej špecalizácie, kompetencií a hodnôt. Materiál predstavuje technické pozadie, východiská a vnútorné nastavenie spoločnosti. Je určený ako podpora predaja pri prvom stretnutí a vždy ho sprevádzajú ďalšie dokumenty, vybraté konkrétne podľa odvetvia potenciálneho klienta. Jazyk aj vizuál dokumentov sme prispôsobili cieľovej skupine: odborníkom a fanúšikom technológií. Materiál sme pripravili v slovenskej a anglickej verzii.

Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS

Magritte realizácie pre NMS

Technologický entuziazmus
Aby sme zákazníka presvedčili, že NMS technológii naozaj verí, rozmiestnili sme v dokumente info bloky o vedeckých objavoch ako je Laser alebo Led. Tieto časti nič nepredávajú ani nepropagujú, ale s entuziazmom vysvetľujú históriu kľúčových technológií, ktoré využíva aj NMS.

Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS

Tri základné kapitoly
Informácie v dokumente sú rozmiestnené v troch základných kapitolách, ktoré vystihujú hlavné aktíva spoločnosti: Inovácie, Ľudský potenciál a Flexibilitu.

3

Direct mail kampaň

Riaditeľ spoločnosti, pán Igor Lengyel, získal ocenenie Ernst&Young technologický podnikateľ roka. Pri tejto príležitosti sme pripravili tlačenú personalizovanú direct-mail kampaň. Adresátom boli zákazníci, dodávatelia ale aj potenciálni zákazníci. Vytvorili sme texty, zvlášť napísané pre každý segment adresátov a krátky prehľad noviniek a projektov spoločnosti. Direct-mail poslúžil ako podpora pri nadviazaní nových obchodných príležitostí a zároveň upevnil vzťahy s existujúcimi partnermi.

Magritte realizácie pre NMS

Personalizácia obsahu aj tlače
Na prvej strane dokumentu je príhovor generálneho riaditeľa s oslovením adresáta, ktoré je generované automaticky podľa databázy kontaktov. Text je zároveň prispôsobený adresátovi podľa segmentu, do ktorého patrí.

Magritte realizácie pre NMS

Stručný prehľad noviniek
Po otvorení obsahuje direct-mail prehľad nových projektov a riešení spoločnosti a splnil tak aj svoj obchodný účel.

4

Merkantílie

Pre NMS sme vytvorili rôzne merkantílie podľa aktuálnej potreby obchodného oddelenia: ponukové listy, produktové prezentácie, informačné letáky a pozvánky, polep auta, vlajky, foldre, kazety, word a powerpoint šablóny a iné médiá. Spoločnosť tak získala zjednotenú a efektívnu komunikáciu na všetkých úrovniach styku so zákazníkmi aj dodávateľmi.

Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS Magritte realizácie pre NMS

Prezentácia v týždenníku Trend
Vďaka doterajšej spolupráci sme získali pozornosť redaktorov týždenníku Trend, ktorí pripravili rozhovor a profil spoločnosti ako článok v tlačenom vydaní.