Ako zjednotiť svetlárske odvetvie?

Slovenský výrobca industriálnych svietidiel OMS si stanovil komplikovaný cieľ.
Vytvoril systém pre objektívne porovnanie vlastností všetkých svietidiel navzájom.
Ako však presvedčiť celé svetlárske odvetvie, aby sa začal používať
a získať tak prestíž inovátora?


Magritte realizácie pre OMS Obsah:
1. Kniha Lighting quality standard
2. Reklama v médiách
3. Prezentačné nástroje pre obchodníkov


1

Kniha Lighting quality standard

Lighting quality standard je systém porovnávania industriálnych svietidiel, ktorý exaktne zhodnotí parametre daného produktu v číselne vyjadrenej hodnote. Môžu sa tak vzájomne porovnávať svietidlá rôznych výrobcov, a to objektívne a presne. Štandardizácia odvetvia si ale vyžaduje, aby všetci hráči prijali pravidlá systému hodnotenia: výrobcovia aj odberatelia. Aby sa tento proces zjednodušil, vytvorili sme knihu systému - manuál hodnotenia a jeho ideové východisko.

Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS

Optická ilúzia ako vizuálna metafora
Základným vizuálnym kameňom knihy sa stala optická ilúzia, ktorá vytvára efekt prebleskovania a preblikávania samostatných bodov, pokiaľ sa na ne človek pozerá izolovane (viď. obrázok vyššie). To je metaforou celého systému hodnotenia svietidiel: nedá sa pozerať na izolované parametre daného svietidla, ale je potrebné vnímať ho v kontexte všetkých vlastností.

Magritte realizácie pre OMS

Príbeh za každým vizuálom
Vizuál každej kapitoly má vždy svoj hlbší význam a korešponduje s jej textom. Napríklad kapitolu Efficiency otvára obraz letu vtátkov, ktorý je v tvare písmena E a je charakteristický najefektívnejším usporiadaním vtákov v kŕdli vzhľadom na aerodynamiku a efektívnosť rozloženia síl skupiny.

Magritte realizácie pre OMS

Francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky a anglicky
Úspech projektu v zahraničí si vyžiadal výrobu piatich jazykovych mutácií, s lokalizáciou obsahu pre potreby daného trhu. Knihy sme vytvorili v každom jazyku v tlačenej a digitálnej verzii ako interaktívny e-book.

2

Reklama v médiách

Aby sa nový systém hodnotenia ujal v celom odvetví, a to v nadnárodnom prostredí, bolo potrebné spropagovať ho v relevantných médiách, ktoré poznajú a čítajú všetci profesionáli v svetlárskej brandži. Spoločnosť OMS systém predstavila aj na svetlárskom veľtrhu vo Frankfurte a preto časť inzercie bola aj pozvánkou k ich stánku na veľtrhu.

Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS

Vlepená brožúra do inzerátu
Pozornosť sme získali pomocou neštandardného formátu vlepenej brožúry na plochu inzerátu v anglickom industry magazíne Mondo Arc. Po odlepení brožúry z plochy inzerátu získa čitateľ samostatný 12 stranový dokument, ktorý sumarizuje základné princípy LQS systému.

Magritte realizácie pre OMS

Inzercia v relevantných médiách
Pre svetlársky magazín LUX Review sme vysadili vizuálne aj textové inzeráty, ktoré odkomunikovali nový hodnotiaci systém pre profesionálov z odvetvia.

3

Prezentačné nástroje pre obchodníkov

Vysvetliť nový systém hodnotenia svietidiel nie je ľahká úloha. Pre obchodníkov spoločnosti sme preto pripravili viacero pomocných prezentačných nástrojov, ktoré im uľahčili prácu v teréne. Boli medzi nimi tlačoviny, pos materiály, motion grafika a video, digitálne prezentácie a bannery.

Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS

Kit jednoduchých tlačovín
Pri kontakte s odberateľmi, partnermi a novinármi pomohli krátke sumarizačné dokumenty, ktoré si predajca môže vytlačiť priamo na mieste a namiešať do jedného celku, podľa potreby daného obchodného prípadu.

Magritte realizácie pre OMS

Plagát
Proces vysvetlenia pravidiel nového hodnotiaceho systému uľahčil edukačný plagát, ktorý obchodník používa ako didaktickú pomôcku pri osobnej prezentácii.

Magritte realizácie pre OMS Magritte realizácie pre OMS

Digitálna prezentácia
Súčasťou zavádzania nového systému bolo aj európske prednáškové turné, kde predajcovia spoločnosti vysvetlili pravidlá systému v priestoroch špeciálne upraveného kamiónu. K prednáškam sme pripravili digitálne prezentácie vo všetkých potrebných jazykoch.